“Lalka” Bolesława Prusa to powieść pozytywistyczna, jednak pojawiają się w niej bohaterowie, którzy swoim zachowaniem, poglądami, stylem bycia wyprzedzają swoją epokę. Mowa tu o głównym bohaterze “Lalki” Bolesława Prusa, czyli Stanisławie Wokulskim, a także o Julianie Ochockim. Prus nadał im cechy, które są dość nowatorskie i postępowe. Dlaczego? Warto uważnie wczytać się w najważniejsze dzieło Prusa i poszukać odpowiedzi na to pytanie.

Wokulski jako człowiek postępowy

Stanisław Wokulski to człowiek niezwykle ambitny, a jednocześnie tolerancyjny. Miał świadomość tego, że przyszłość zależy od niego samego, właściwych wyborów, a nie innych ludzi. Nie poprzestawał na tym, co ma. Mógłby być dziś wzorem dla tych wszystkich młodych ludzi, którzy poddają się po pierwszym niepowodzeniu. Cenił naukę, wspierał naukowców, był ciągle głodny wiedzy. Miał zmysł do interesów. Pomnożył majątek, którzy otrzymał w spadku po Minclowej. Nie bał się ryzyka. Poza tym wspierał potrzebujących, nie szukał przy tym rozgłosu. Każde jego działanie przynosiło pozytywne efekty. Pokonało go jednak źle ulokowane uczucie.

Marzyciel czy realista, czyli Julian Ochocki

Innym ciekawym bohaterem “Lalki” Bolesława Prusa był Julian Ochocki. I choć był przedstawicielem arystokracji, nie powielał błędów tej grupy społecznej. Nie interesowało go trwonienie czasu i pieniędzy na bezwartościowe spotkania czy inwestycje. Myślał przyszłościowo. Był zafascynowany potęgą ludzkiego rozumu. Jego największym marzeniem nie było założenie rodziny, znalezienie odpowiedniej kandydatki na żonę, ale stworzenie machiny latającej. Prawdziwy pasjonat i idealista. Nierozumiany przez własną grupę społeczną.

Jednostki wyjątkowe, wyprzedzające swoją epokę często nie są rozumiane przez społeczeństwo. Tak było również z bohaterami “Lalki” Prusa. Wokulskiego i Ochockiego możemy nazwać idealistami. Wierzyli w słuszność podejmowanych działań i mieli cel, do którego dążyli. I choć życie zweryfikowało ich plany, są to postacie niezwykle plastyczne i ciekawe.